Контакти

Офис в град Пловдив, ул. „Княз Александър I-ви“, № 35, ет. 2

моб: +359877715915 – инж. Димитър Иванов, проектант с пълна проектантска правоспособност по части: Отопление, вентилация, климатизация, топло – и газоснабдяване.

е-поща: dsi.heating@gmail.com

Работно време:
понеделник до петък 08:30 – 17:30